Fjällsnack

Ordlista för fjällturister i Sälen

Turist. Kommer från franskans faire un tour och syftade på att man åkte runt och besåg ett land. Redan på 1800-talet fanns ordet i svenska språket men synonymer som luftgäster och blomsterherrar var vanligare.
Skibum. Uttrycket kom från USA på femtiotalet och är en benämning på en person som lever för utförsåkning.
Afterski. Afterski avsåg ursprungligen ombyteskläder. Efter skidturen eller en dag i backarna bytte man om till torra och mjuka innekläder: afterski plagg. Den som byter om till torra kläder inför ett afterski-besök i dagens tidsanda begår ett grovt etikettsbrott.
Sälen. Ortsnamnet Sälen kommer från ordet Säl eller sel vilket betyder fäbod på Malungsmål. Sälen var från början en fäbodplats för byar och socknar längre söderut utmed Västerdalälven. Med tiden utvecklades fäbodarna till permanenta bostadsplatser vilka blev till mindre samhällen.